martes, 25 de enero de 2011

Visita de sindicalistas da UGT-rtve de Madrid.

O pasado martes 18 de xaneiro viñeron 2 membros ( Miguel Angel e Mariano) da UGT, de Madrid, a dar unha charla da actual situación na que e atopa o noso futuro Convenio, o que será o primeiro da Corporación rtve.

Breve resumen do que comentaron na asemblea a que asistiron unhas 19 persoas:

O primeiro foi informar de que Marta Bretos ía para a cadea SER, do grupo PRISA.

Para visualizar como está o tema da produción propia, dixeron que a referente a programas non informativos, aínda que no Mandato Marco ven contemplada nunha porcentaxe do 60%, atópase nun 20%.

Dixeron que a proposta do PP de sacarnos un múltiplex ou de darnos 200 millóns de euros menos de financiación podería supoñer o peche dos CC.TT., e facer que quedaran como UU.II.

Informaron de que, si temos en conta a todas aquelas persoas que cobran un plus de especial responsabilidade, os/as contabilizamos como “xefes”, resulta que os que viñeron a reducir a gran cantidade de xefaturas desta empresa, de directivos/as e demais, despois dun tempo da súa xestión, esta da lugar a 1 xefe/a por cada 0,8 traballadores/as.

Se non temos bastante con ter que pagar os/as directivos/as de “dentro da casa” hai que pagar os que “veñen de fora” e, aínda por encima pagar a unha empresa externa (Cuatricasas) para que veña a negociar o I Convenio da Corporación rtve, nin tan sequera son capaces de facelo eles/as.

Por certo, a estes/as de Cuatricasas, seica lles parece moi “progresista” a proposta de Convenio feita pola empresa.

Avisan do perigo que supón o feito de que estamos co convenio “aberto”, levamos xa uns anos, poderíanos pasar igual que os controladores aéreos, que veña o Goberno e nos impoña as relacións laborais.

Falan da necesidade de pechar o Convenio canto antes, para ter seguridade xurídica.

Como exemplo puxeron o feito de que na proposta se queira que o computo das horas da xornada laboral sexa anual, como xa ven contemplado na Reforma Laboral.

Polo que, pechar Convenio, publicalo no BOE e definir os postos de traballo.

Din que habería que cambiar a lei de financiación e que os 60 millóns de menos das telecos poden traer cola.

Por agora, para contestar a pregunta dun dos asistentes, parece ser que o da unificación de redaccións entre tve e rne non vai ser.

Ante a pregunta do noso delegado de si a Lei que se fixo hai xa uns anos, a do Mandato Marco estruturada en Contratos Programa, non nos daba unha certa seguridade de futuro, dixeron que non se cumpre esa Lei.

Dúas frase que dixeron e que imos poñer aquí, por consideralo interesante:

- Mesmo traballo, mesmo salario.

- É necesaria a unidade sindical.

Mais ou menos isto foi o que se dixo, agora pasamos a deixarvos uns comentarios :

Tal vez entenderamos mal, pero , non sería mellor definir os postos de traballo e as categorías e logo cerrar o convenio?

Parécenos moi grave que alguén non cumpra a Lei, o normal é que quén non cumpra a Lei pague por ese feito, non?

Sobre o de mesmo traballo, mesmo salario, vémolo moi difícil. Recomendamos ver os acordos parciais do XVII convenio e fixarse en quenes firmaron eses acordos.

Estamos de acordo ca unidade sindical, pero esperamos ver feitos, mais que oír bonitas palabras.

Esta semana, o venres, veñen os de CC.OO., a por certo, isto non ten que ver con que haxa eleccións sindicais en Outubro, seica.

No hay comentarios: