jueves, 14 de octubre de 2010

Xuntanza sobre dixitalización do Centro Territorial de rtve en Galiza

Por parte da empresa, que era quen convocaba, asisten o Xefe de Medios e o Director do Centro Territorial de rtve en Galiza, o Director de Centros Territoriais e o responsable (a nivel nacional) de Medios Técnicos de Informativos.

Introduce o tema o noso director, Xavier Fortes, dicindo que o proceso de dixitalización e os cambios que van parellos vai ser a “repera”, que nos vai a facer moito mais competitivos no mercado laboral (isto a min asustoume un pouco, non entendo que quería dicir), que a nivel persoal vai ser un gran reto...
Fala tamén de que se vai a dixitalizar todo o arquivo que temos de material en cine, relativo a nosa comunidade, do ano 77 ó 86 (se non recordo mal) e tamén un material que está en Madrid, do ano 73 ó 77, referente tamén a Galiza, algo que era descoñecido por nos.
Tamén di que comentará algo sobre o da visita do Papa, pero ó final por motivos de tempo non o fai.

Pasa a falar Fernando Navarrete, responsable de Medios Técnicos de Informativos. Comeza dicindo que a dixitalización chega tarde a tve, ou mais ben, que tve chega tarde ó proceso de dixitalización, igual que a outras cousas. Pon como exemplo que Tele 5 leva uns 15 anos, Antena 3 uns 10, ...
Os centros que xa están funcionando con este sistema son: o Centro Territorial de tve Madrid, o de Las Palmas e o de Mérida. Para o ano 2011 farase a dixitalización de Euskadi, Andalucía e Galiza, Valencia que tamén ía ir neste lote, queda para mais adiante por problemas ca titularidade do edificio que alberga as instalacións de tve Valencia.
Coméntase que ó final o proceso de dixitalización suporá crear unha única rede, tanto para tve como para rne, que vai a cambiar o sistema de traballo, tal e como o coñecemos agora. Non haberá que “mandar“ imaxes á Madrid e alí non terá que haber unha persoa que grave, como agora; poderase “coller” material tanto de Madrid como de outro centro, e viceversa, calquera poderá coller material de aquí, dende calquera punto do territorio (que estea conectado a esta rede). Estase a estudiar se haberá unha persoa encargada de facer de “intermediaria” neste proceso de “coller” información (“ficheiros”) para poder controlar a rede e que esta non chegue a saturarse, si dende varios puntos piden “descargar” o mesmo ficheiro á vez e que este ficheiro sexa moi grande, podería provocar a saturación do sistema.
A ferramenta que se vai usar para montar vai ser moi sinxela, non se van a poder facer “artistadas” pero esto vai permitir que todos os/as traballadores/as teñan no seu posto de traballo esta ferramenta para poder montar as súas propias pezas, sempre e cando non requiran (por ser mais complexas) do traballo de un/ha montador/a, os cales tamén terán que revisar a montaxe feita polos/as redactores/as. Si apuntaron que en canto a traballar aspectos do audio é unha ferramenta bastante limitada. En canto á imaxe, en baixa resolución, poderase ver todo o que haxa en todos os centros de traballo.
O curso que van a dar será de 1 semana aproximadamente, no que seica a teoría podería darse nunha hora (pregúntome se seica non fai falla mais para o que van facer?) o “groso” do curso será práctica.
Iso si, os/as montadores/as seguirán tendo traballo ( o que non dixeron foi de que).
Nun principio, as Unidades Informativas, quedan un pouco ó marxe deste sistema, en cada unha poderán usar un sistema de montaxe que lles resulte mais cómodo, seica en algunha plantexaron usar “Final Cut” (se non se escribe así pido desculpas), ou similar, isto non quedou moi claro.
As cámaras xa está aprobada a súa compra por parte do Consello. Nos centros que xa estén dixitalizados poderían ser de tarxeta, pero nos que están en proceso (ou sexa nos, por exemplo) terán que ser de disco, poderán gravar en HD pero as lentes non serán de HD (tal vez haxa unha lente HD en cada Centro Territorial, se aproba a compra o Consello), o que si gravarán será en 16:9. Estas cámaras terán a opción de facer unha preselección dos planos, podendo variar o seu orde e incluso coller parte do plano (na propia cámara), unha especie de premontaxe sinxelo, o que vai permitir facelo e envialo pola Terrena, incluso , polo que dicía Fernando Navarrete, mentres se envía dende a cámara este “premontaxe” poderíase facer un reencuadre, si, si, o que estades lendo. Isto si que é a “repera”. De paso tamén dixo que o futuro das retransmisións para Informativos (os “directos”, vaia) non vai polos derroteiros das Terrenas.
Non, si temos uns “visionarios” nesta empresa que son moito.

Quenda de preguntas:

- Preguntaron se chegarían 2 técnicos para “levar” este sistema, que nas plantillas tipo figuraban 4 técnicos por Centro, pero que agora 2 estaban sempre pillados co tema Terrenas.
Contestación: nas plantillas tipo xa se dicía que 2 técnicos eran para as Terrenas e que si, que chegaría con 2 técnicos.
Xa veremos que pasa se a algún se lle da por enfermar, coller vacacións,...

O noso delegado fixo dúas preguntas:
- Comentou que se estaba a falar do sistema polo que se “transportaría” un producto, pero que non se falaba deste producto. Que con esa hora de teoría aprenderíase a manexar o programa de montaxe, pero que no producto final hai mais cousas, linguaxe da imaxe e aspectos a ter en conta no proceso de montaxe.
Resposta: consideran suficiente esta formación, que á xente que xa leva moitos anos traballando neste medio, non lle van a falar de panorámicas, zooms,... ademais xa actualmente lles dicían a montaxe que planos tiñan que meter.

- Preguntou, xa que os/as redactores/as ían facer mais funcións, se o seu salario veríase incrementado.
Resposta: non, falaron (neste caso interveu o Director de CC.TT.) dunha sentencia en Madrid na que o Xuíz di que forma parte (o manexo deste programa) do traballo dun/ha informador/a, iso si, do século XXI.

Apreciamos unha contradicción:
- Neste momento en tve as pezas van montadas por montadores/as.
- Podemos dicir que os programas e os informativos de tve son os mellores do panorama audiovisual español, tendo en conta audiencias, premios e opinións tanto de expertos como de profanos.
- Segundo as propias palabras dos convocantes da xuntanza, cando unha peza precise unha elaboración mais coidada requirirá os servizos dun/ha montador/a. Ou sexa, aquí recoñecen que un/ha montador/a farao mellor, que está mellor preparado/a (xa nos parecía que con un curso de 1 hora de teoría non ía dar para moito), o mesmo tempo estanlle a sacar “importancia” ó resto das pezas, as que non vaian montadas por montadores/as. Ou sexa, que agora todas as pezas, en canto á montaxe, teñen a mesma “categoría”, pódeselle sacar o máximo a todas elas, pero no futuro, non será así.
Aparte temos serias dúbidas de que o traballo que antes facían dous/dúas profesionais, agora o faga un/ha so/a cos mesmos estándares de calidade.O que si quedou claro é que isto vai para adiante, o de que van a montar os/as redactores/as, xa veremos que da de si.
Ah, e que imos ser xornalistas e xornalistos do século XXI.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola a todos

Soy Fernando Navarrete y antes de nada quería disculparme por no saber escribir en gallego.

Sin embargo creo entender bastante bien el resumen de la charla que tuvimos allí hace pocos días. De hecho creo que lo entiendo todo menos lo del visionario.

Pero para que se me entienda a mí perfectamente quiero repetir que los montadores de vídeo seguirán teniendo las mismas funciones que ahora tienen y, como todos, con algunas nuevas (o nuevas formas de realizar lo mismo) fruto de trabajar con un sistema basado en ficheros.

Lo que sí tendrán es más tiempo del que ahora disponen para elaborar los montajes que realicen. ¿Y cuáles serán? Pues como os dije en Santiago, si lo hacemos bien, acertaremos recurriendo a los montadores para todas aquellas noticias que requieren de un tratamiento de audio y/o vídeo más complejo. O aquellas en las que la premura nos aconseje acudir a ellos que, por su experiencia durante años, saben cómo resolver de la mejor manera una edición cuando no tenemos ni un segundo que perder, cuando la calidad no sea tan importante como lo es el llegar a tiempo.

También deseo hacer una precisión. En Madrid no es sólo el CT quien está digitalizado, también lo están el resto de Informativos Diarios (TDs, La 2 Noticias), el Canal 24 Horas, varios programas no diarios (Agrosfera, Parlamento...)

Tenemos allí un sistema con un grandísimo tamaño en cuanto a usuarios y ¡se nos queda pequeño!

Sí, porque todos los trabajadores de Torrespaña quieren tener la herramienta a su disposición y por desgracia eso no es posible aún.

Esto quiere decir, en mi opinión, que con todas las carencias que pueda tener, la digitalización de la producción era y es imprescindible.

Al igual que hoy usamos blogs para comunicarnos e informarnos, la digitalización no va en detrimento de nada.

El uso que hagamos de ella será mejor o peor, pero en ningún caso es mala en sí, sino justo lo contrario. De hecho será la que nos permita, como dice el resumen, interconectar nuestros sistemas y compartir mejor nuestro trabajo.

Finalmente, la calidad de nuestras emisiones no tiene porque ser peor, queda en manos de quien siempre ha estado, de profesionales de nuestra empresa. Es más, como dije al finalizar la charla al representante de CNT, considero que el hecho de que los redactores tengan en su pantalla de PC además de los teletipos, Internet, el minutado y sus notas también las imágenes (y sonidos) de las noticias que van a contar es la mejor garantía para que nuestra información sea mejor y de mayor calidad, la mejor garantía de que el redactor o redactora "pensará" más en las imágenes que tiene.

No tener que acudir a un baja banda para ver las imágenes y escuchar las declaraciones ya es un avance. Poder escuchar una y otra vez las declaraciones que estás resumiendo en tu texto, es un avance. Ver las imágenes mientras escribes el texto, es un avance.

Nuestras noticias pueden sacar partido de todo eso y, de hecho, estoy convencido de que así sucederá también en Galicia.

Espero que los retrasos sean ya cuestión de semanas, por lo que el gran atraso que tenemos en este sentido, esté muy próximo a pasar a la historia en vuestro centro de trabajo.

Nos vemos pronto.

Anónimo dijo...

Hola:
Yo no soy Fernando Navarrete, y estoy muy contento por la digitalización. Después de varios años estudiando el montaje de la imagen, ahora resulta que los redactores (o informadores como los hacen llamar ahora) van a empezar a montar, sin tener experienza en ese tema. Como es posible que esto ocurra? Pues es muy sencillo, digitalización y con un cursillo de 50 horas, ya están preparados para ello.
Eso me da a entender, que si a mí me dan un cursillo de 50 horas, yo puedo empezar a redactar. O no es lo mismo? Por que yo se escribir y leer, que es lo necesario para redactar, o es por tener carrera universitaria, porque si es por eso algunos la tenemos.
No sólo es eso, tambien que se preparen los cámaras, porque en breve los informadores (o supermanes) llevaran su cámara porque así sabran las imágenes que hay, y la redacción de la noticia la harán camino de su centro de trabajo, para luego que les de tiempo montar. Y porque no, que la lanzen ellos en emisión, que si la terminan de montar pueden hacerlo.
Si lo que quieren es quitar puestos de trabajo que lo digan, y que se dejen de bobadas.
Creo que están hablando de calidad de trabajo, pero lo único que se consigue con eso es perderla.
Llevo muchos años en esta empresa a la cual quiero mucho, y lo que están consiguiendo es desmantelarla, llevandose el dinero a productoras externas y a directivos de fuera.
Por no hablar de los sindicatos cc.oo., ugt, apli, uso, que cada vez son menos sindicalistas y que se dejan llevar por donde quiere la empresa.
Sin más un saludo.